Obchodní podmínky

Rozvoz jídla z restaurací

Obchodní podmínky portálu Bonrest.cz

Úvodní informace

Pečlivě si prostudujte následující všeobecné obchodní podmínky (dále též jen „podmínky“). Webové stránky Bonrest.cz slouží jako prostor pro prezentaci firem zajištujících rozvoz jídel a nápojů. Registrací a provedením objednávky jídla a nápojů či jiných uvedených služeb u jednoho či více subjektů u nás inzerujících potvrzujete, že jste tyto podmínky četli, porozuměli jejich obsahu a nemáte k nim výhrady a vyslovujete s nimi souhlas.

Stránky provozuje Anna Nicole Kučerová, Ičo: 72598948, Panenska 29, Jablonec nad nisou.

Služby Bonrest dávájí registrovaným členům (dále jen „členové“), možnost snadné a rychlé objednávky jídla a nápojů u některého ze subjektů (dále jen „inzerujících subjektů“), který se prezentuje na portále Bonrest.cz

Registrace

Registrace uživatele

Objednávkové služby na portále Bonrest může využít registrovaný uživatel, který má možnost si objednat jídlo či nápoje u kteréhokoli subjektu, který inzeruje na Bonrest.cz své služby rozvozu jídel a nápojů. Uživatel se registruje svým jménem, heslem a emailem, který zadává při přihlášení a registraci do portálu Bonrest.cz

Registrace uživatele není zpoplatněna. Jedna fyzická osoba se na portále Bonrest může registrovat pouze jednou a to pouze pod platnou emailovou adresou. Emailová adresa a telefonní číslo slouží výhradně pro účel dodání služeb inzerujícího subjektu, která vás bude informovat o stavu objednávky a případně dodání zboží na vámi určené místo. Bonrest si vyhrazuje právo odmítnout nebo znemožnit registraci osobám, které porušily podmínky. Popřípadě si vyhrazuje Bonrest.cz právo zrušit uživatelský účet v případě porušení některých z pravidel pro využívání služeb Bonrest.cz

Smluvní vztah vzniká mezi inzerujícím subjektem a uživatelem, který využívá služby daného inzerujícího subjektů, který na Bonrest.cz inzeruje své služby. Bonrest neručí za pravost informací a služeb, které inzerující subjekt poskytuje.

 

Registrace inzerujícího subjektu (restaurace, bar, kavárna atd.)

Registrací na portále Bonrest.cz se inzerující subjekt zavazuje poskytovat pravdivé a aktuální informace poskytovaných služeb rozvozu jídel a nápojů.

Inzerující subjekt má díky registraci přístup do uživatelského rozhraní, kde může přijímat objednávky, rezervace a nakládat s nimi dle svého uvážení.

Inzerující subjekt se registrací zavazuje k dodání služeb třetí osoby, která si objednala jídlo či nápoje prostřednictvím jeho prezentace na portále Bonrest.cz. Opakované nedodání služeb či zboží ze strany inzerujícího subjektu může následně vyústit v pozastavení restauratérského účtu na portále Bonrest.cz a zamezení využívání služeb portálu Bonrest.cz

 

Ukončení registrace

Každý subjekt nebo uživatelský účet má právo bezdůvodně svůj profil na portále Bonrest.cz zrušit. Učinit tak může ve svém uživatelském rozhraní nebo odesláním emailu se žádostí na zrušení profilu na email registrace@bonrest.cz

V případě  zrušení placeného členství inzerujícího subjektu se peníze za zbývající zaplacené období nevrací, pouze v případě neposkytnutí služeb ze strany portálu Bonrest.cz

Bonrest.cz si vyhrazuje právo ukončit registraci uživatele či inzerujícího subjektu v případech:

 • Porušení obchodních podmínek
 • Registrace pod neplatnou emailovou adresu
 • Neposkytnutí nabízených služeb
 • Nepřevzetí objednané služby či zboží
 • Opakovanou rezervací místa v restauraci, které nikdo nevyužije
 • Poskytnutí lživých či nepravdivých informací
 • Opakované komentáře na portále Bonrest.cz, které mohou poškodit dobré jméno společnosti nebo jinak porušují platné zákony ČR

 

Poskytnutí souhlasu s obchodními podmínkami

Jakýmkoli používáním portálu Bonrest nebo čerpáním rezervačním či objednávkových služeb, zejména však provedení objednávky, rezervace či registrace, dáváte souhlas s těmito podmínkami.

 

Pravidla užívání služeb Bonrest

Provedení objednávky

Rezervační a objednávkové služby mohou využívat registrovaní členové.

Postup vytvoření objednávky

 1. Krok – člen si vybere z nabídky jídel a nápojů, které jsou inzerovány inzerujícím subjektem na stránkách Bonrest.cz
 2. Krok – následně zaškrtne položky, které si chce objednat. Případně přidá do košíku přílohu či jiné doplňkové služby či zboží
 3. Krok – následně je zvolena možnost dovozu či vyzvednutí si objednané služby a zboží v provozovně inzerujícího subjektu nebo objednání si zboží do svého bydliště.
 4. Krok – platbu vyřizuje uživatel až po dodání služby inzerujícím subjektem. Platbu může provést v hotovosti nebo platební kartou dle nabízených služeb zvoleného inzerujícího subjektu.

 

Rezervaci nebo objednání služeb či zboží může uživatel provést také telefonicky nebo emailem uvedeném na portále Bonrest.cz . V takovém případě je již komunikace přímá mezi objednatelem služeb či zboží a inzerujícím subjektem bez zprostředkovatele Bonrest.cz

Platnost a zrušení objednávky či rezervace.

Objednávku služeb či zboží je možné bezprostředně po vytvoření rezervace či objednávky zrušit či pozměnit, jak ze strany uživatele, tak ze strany inzerujícího subjektu. V případě, že bude objednávka již potvrzena, nelze ji uživatelem změnit a je závazná.

Objednávku lze zrušit pouze na portále Bonrest.cz nebo telefonicky po dohodě s inzerujícím subjektem.

V případě, že si uživatel službu opakovně objedná a nepřebere, může to být důvodem blokace a následné smazání jeho uživatelského účtu.

 

 

Podmínky pro inzerující subjekty (restaurace, bary, kavárny apod.)

Inzerující subjekty přijímají rezervace a objednávky prostřednictví portálu Bonrest.cz, které využívají rezervačního nástroje Bonrest. Inzerující subjekty jsou oprávněny kdykoli ukončit smluvní vztah s Bonrest nebo změnit svou nabídku služeb a produktů. Bonrest nijak nezaručuje pravost informací, které inzerující subjekt portálu Bonrest poskytuje.

Placená propagace pro inzerující subjekty

Prezentace služeb inzerujících subjektů prostřednictvím portále Bonrest je zpoplatněn dle aktuálního sazebníku, který najdete na bonrest.cz/placené členstvi. Inzerent platí za propagaci jeho služeb v rámci portálu Bonrest.cz a již neplatí nic za zprostředkování objednávky .  Balíčky služeb poskytovaných portálem Bonrest se mohou lišit funkcemi, které uživatelský účet nabízí. Bonrest nabízí několik možností placeného členství.

Členství se platí vždy pomocí platební brány PayPal, která je zabezpečenou platební bránou akceptující až 160 možných druhů platebních metod.

Neposkytujeme vrácení finančních prostředků vydaných na propagaci služeb na portále Bonrest.cz

Daňový doklad o zaplacené propagaci na portálu Bonrest.cz získá inzerent elektronickou poštou, kterou má uvedenou v registraci. Tento doklad je vystaven na jméno firmy, která je u portálu bonrest.cz registrována.

Hodnocení restaurace a recenze

Každý inzerující subjekt může dostávat recenze od uživatelů na portále Bonrest.cz, které slouží jako hodnocení služeb a produktů inzerujícího subjektu.

Inzerující subjekt má samozřejmě možnost a právo hodnotit uživatele, který si služby či zboží u inzerujícího subjektu objednal.

Odpovědnost inzerujících subjektů

Inzerující subjekty provádějí rezervace a dodání zboží objednané prostřednictvím portále Bonrest výhradně s vlastní odpovědností. Bonrest nijak neručí ani neodpovídá za plnění ze strany jednotlivých inzerujících subjektů. Jakékoliv reklamace služeb či zboží je třeba uplatnit přímo u inzerujících subjektů. Bonrest neručí a neodpovídá za případné spory a reklamace mezi členy uživateli a inzerujícími subjekty. Bonrest si vyhrazuje právo na změnu rozsahu nebo zrušení výhod a právo na změnu inzerujících subjektů bez nutnosti předchozího kontaktování, informování a souhlasu uživatelů. Aktuální informace jsou vždy k dispozici na portále Bonrest.

Reklamace objednávky či rezervace stolu u Bonrest.cz

Bonrest.cz je pouze zprostředkovatelem nabídky inzerentů a neručí za dodání služeb či produktů inzerujících subjektů. Pokud vám nebylo zboží či služby doručeny, je třeba kontaktovat daného inzerenta a dohodnout s ním podmínky reklamace.  Za objednávku služeb a produktů inzerent platí uživatel přímo inzerentovi a neplatí žádnou úplatu portále Bonrest.cz

Uživatel také obdrží daňový doklad o zaplacení služeb či produktů inzerenta přímo od inzerenta.

Osobní údaje

Zpracování osobních údajů, jež poskytnete portálu Bonrest nebo inzerujícímu subjektu, u něhož jste učinili rezervaci, se řídí samostatným ujednáním obsaženým v „Pravidlech ochrany osobních údajů“ dostupných na portále Bonrest nebo zde…..

 

Dodatek k ochraně osobních údajů (Pro restaurace)

 1. Restaurace musí dodržovat podmínky ochrany osobních údajů a GDPR, které mají stanovené na svých stránkách, pokud schraňují osobní údaje.
 2. Restaurace neposkytne osobní údaje, které získala prostřednictvím rezervace na portále bonrest.cz dalším osobám. Slouží pouze k vyřízení objednávky a data by neměla nijak uchovávat
 3. Pokud restaurace chce nakládat s osobními údaji, které jí byly poskytnuty, je povinna informovat o této skutečnosti třetí osobu „dále jen zákazníka“, která si objednala rozvoz jídla na portále bonrest.cz
 4. Veškeré osobní údaje podléhají podmínkám GDPR, které je třeba v případě registrované restaurace na portále bonrest.cz